Codeboek heup en knie

Binnen het ARGON consortium wordt op dit moment de ARGON-OPTIMA studie uitgevoerd. Prospectieve studies uit verschillende centra bij patiënten die een primaire THA/TKA hebben ondergaan, worden samengevoegd om meer evidence te genereren rondom het vraagstuk van optimale timing van THA/TKA. Wat daarbij opviel was de enorme variatie in hoe dezelfde informatie werd gecodeerd, zoals bijvoorbeeld geslacht. Hier is winst te behalen om het samenvoegen van databases uit verschillende centra in de toekomst te vergemakkelijken. Daarom is een NOV codeboek gemaakt, in samenwerking met de LROI en de WOW. Dit codeboek geeft niet zozeer aan welke informatie er verzameld moet worden, maar wel hoe de informatie gecodeerd moet worden als deze wordt verzameld. Het NOV bestuur beveelt dit codeboek daarom van harte bij u aan.

Om het codeboek te downloaden, klik hier.