Oproep tot prospectieve valgiserende tibiakoposteotomie data tbv ARGON-project

 

Geachte NOV-leden,

 

De valgiserende tibiakoposteotomie/high tibial osteotomy (HTO) is voor de meerderheid van de patiënten met mediale gonartrose en een varus beenas een effectieve behandeling met goede lange termijn resultaten. De factoren die bijdragen aan het succes van de behandeling zijn echter onvoldoende bekend.

 

In het kader van het door het Reumafonds gesponsorde ARGON (ARtrose onderzoeksGroep Orthopedie Nederland) project naar optimale timing voor chirurgie bij artrose, werken wij aan een database waarin studies naar HTO’s samengevoegd worden. Door de grotere aantallen kunnen wij meer inzicht krijgen in voorspellers van succes.

 

Concreet aan u de vraag of u mee wilt werken en de beschikking heeft over één of meerdere studies, die u bereid bent te delen voor bovenstaand doel (volgens de geldende regelgeving van Good Research Practice). Uiteindelijk zullen er gezamenlijke publicaties uit vloeien.

 

Indien u de beschikking heeft over een of meerdere studies en geïnteresseerd bent in deelname, vragen wij u het bijgaande antwoordformulier in te vullen. Hierin kunt u aangeven aan welke eigenschappen uw dataset voldoet. Wij willen u vragen dit antwoordformulier voor 1 maart 2016 naar ons te sturen.

 

Klik hier voor het antwoordformulier

 

Met vriendelijke groet,

Drs. M.V. van Outeren, arts-onderzoeker

Drs. J. Verschueren, arts-onderzoeker

Dr. M. Reijman, onderzoekscoördinator orthopaedie

Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zienstra, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen

Erasmus MC Rotterdam