ARGON-OPTIMA

Doel

Hoewel de gewrichtsvervangende operatie bij artrose tot één van de meeste effectieve interventies hoort is - gezien de invasiviteit, de levensduur van een prothese en de medische kosten - een goede timing en indicatiestelling van deze operatie cruciaal. Het hoofddoel van het eerste deel van het ARGON programma is dan ook om de optimale timing van knie- en heupprothesen bij patiënten met heup- en/of knieartrose te onderzoeken. Om dit doel te bereiken zal er gestart worden met onderzoek  naar pre-operatieve voorspellers voor de uitkomst van heup- en knieprothesen. Met deze kennis kan in de toekomst de NOV richtlijn op het terrein van indicatiestelling worden aangescherpt.
 
De ARGON-OPTIMA studie zal worden uitgevoerd met behulp van bestaande landelijke prospectieve cohort studies en klinische trials, met o.a. preoperatieve en postoperatieve data omtrent pijn en algemeen functioneren.

Nieuws

We zijn van start gegaan met de ARGON-OPTIMA studie!

 

Inmiddels hebben al diverse orthopedische praktijken interesse in een samenwerking getoond. Deze praktijken worden momenteel door ons benaderd. Wilt u ook participeren in de ARGON-OPTIMA studie, dan kunt u mailen naar ARGON@lumc.nl.

 

De onderzoekers zijn begonnen met het schrijven van twee reviews:

 • Pre-operatieve voorspellers voor post-operatieve uitkomsten bij heupprotheses
 • Indicatiestelling voor heup- en knieprotheses
Deelnemende klinieken

Inmiddels hebben al diverse orthopedische praktijken interesse in een samenwerking getoond. Deze praktijken worden momenteel door ons benaderd.

 

Van de volgende centra hebben we de data ontvangen, waarvoor heel veel dank:

 • Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp)
 • Sint Antonius ziekenhuis (Nieuwegein)
 • Spaarneziekenhuis (Hoofddorp)
 • Kliniek ViaSana (Mill)
 • Viecuri (Venlo)
 • HagaZiekenhuis (Den Haag)
 • Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
 • Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)
 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)
 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam)
Aanmelden

Wilt u deel uit maken van de ARGON-OPTIMA studie, waarbij u data wilt delen (waarbij natuurlijk Good Research Practice en auteurschap regels gelden) dan wel dat u interesse heeft om prospectief onderzoek in samenwerking met de ARGON-OPTIMA studie te gaan doen, dan kunt u mailen naar ARGON@lumc.nl.

 

Om de gegevens vanuit verschillende studies te kunnen “poolen” en de onderzoeksvragen te  kunnen beantwoorden, dienen de studies te voldoen aan een aantal criteria:

 • Prospectief design (observationele studie)
 • Minimaal 1 jaar follow-up van patiënten.
 • Bij chirurgische ingreep: minimaal 1 pre- en postoperatieve meting van pijn en functioneren
 • Minimale dataset patiënt karakteristieken: leeftijd, BMI, geslacht, diagnose type prothese,
 • duur OK, ASA klasse
 • Minimale dataset ziekte karakteristieken: status contralaterale kant, status heup gewricht in geval van knie osteoartritis en omgekeerd, radiologische pre- en postoperatieve X foto

 

Uiteindelijk is het doel om, een belangrijke impuls te geven aan Orthopedisch onderzoek in Nederland.

Publicaties
Projectgroep

Prof. dr. Rob G.H.H. Nelissen

Rob Nelissen is orthopaedisch chirurg en afdelingshoofd van de afdeling Orthopaedie in het Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Prof. dr. Thea P.M. Vliet Vlieland

Thea Vliet Vlieland is werkzaam op de afdeling Orthopaedie in het Leids Universitair Medisch Centrum, het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden en Sophia Revalidatie in Den Haag. Hier initieert en coördineert zij klinisch, toegepast onderzoek op het gebied van doelmatigheid van zorg binnen de revalidatie en orthopedie, met een belangrijk accent op fysiotherapie.

 

Dr. Perla J. Marang-van de Mheen

Perla Marang-van de Mheen is als associate professor Kwaliteit van zorg werkzaam op de afdeling Medische Besliskunde. Als epidemioloog houdt zij zich onder andere bezig met besluitvorming rondom chirurgische interventies.

 

Dr. Maaike G.J. Gademan

Maaike Gademan is bewegingswetenschapper en als post-doc werkzaam op de afdelingen Orthopaedie en Klinische Epidemiologie. Zij houdt zich onder andere bezig met de modellering van uitkomsten bij heup- en knieprotheses.

 

Stefanie N. Hofstede, MSc

Stefanie Hofstede is gezondheidswetenschapper en als promovendus werkzaam op de afdelingen Orthopaedie en Medische Besliskunde. Zij houdt zich onder andere bezig met preoperatieve voorspellers van postoperatieve uitkomst bij heup- en knieprotheses.

Contact

Contactgegevens

T. 071-5265797 of 071-5263795

E. argon@lumc.nl

W. www.artroseresearch.nl

 

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum

Stafsecretariaat Orthopaedie

Albinusdreef 2, J11-R-70

2333 ZA, Leiden

 

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum

ARGON-OPTIMA studie

Postzone J11-R

Postbus 9600

2300 RC Leiden