Eerste publicatie ARGON-OPTIMA

Het review getiteld “Preoperative predictors for outcomes after total hip replacement in patients with osteoarthritis: a systematic review” is onlangs verschenen in het blad BMC musculoskeletal disorders.

Uit dit review is gebleken dat er nog geen consensus bestaat over welke preoperatieve factoren postoperatieve uitkomsten voorspellen. Klik hier voor hele artikel.


Voorjaars nieuwsbrief ARGON

Klik hier voor de laatste ARGON nieuwsbrief.


Oproep tot prospectieve valgiserende tibiakoposteotomie data tbv ARGON-project

 

Geachte NOV-leden,

 

De valgiserende tibiakoposteotomie/high tibial osteotomy (HTO) is voor de meerderheid van de patiënten met mediale gonartrose en een varus beenas een effectieve behandeling met goede lange termijn resultaten. De factoren die bijdragen aan het succes van de behandeling zijn echter onvoldoende bekend.

 

In het kader van het door het Reumafonds gesponsorde ARGON (ARtrose onderzoeksGroep Orthopedie Nederland) project naar optimale timing voor chirurgie bij artrose, werken wij aan een database waarin studies naar HTO’s samengevoegd worden. Door de grotere aantallen kunnen wij meer inzicht krijgen in voorspellers van succes.

 

Concreet aan u de vraag of u mee wilt werken en de beschikking heeft over één of meerdere studies, die u bereid bent te delen voor bovenstaand doel (volgens de geldende regelgeving van Good Research Practice). Uiteindelijk zullen er gezamenlijke publicaties uit vloeien.

 

Indien u de beschikking heeft over een of meerdere studies en geïnteresseerd bent in deelname, vragen wij u het bijgaande antwoordformulier in te vullen. Hierin kunt u aangeven aan welke eigenschappen uw dataset voldoet. Wij willen u vragen dit antwoordformulier voor 1 maart 2016 naar ons te sturen.

 

Klik hier voor het antwoordformulier

 

Met vriendelijke groet,

Drs. M.V. van Outeren, arts-onderzoeker

Drs. J. Verschueren, arts-onderzoeker

Dr. M. Reijman, onderzoekscoördinator orthopaedie

Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zienstra, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen

Erasmus MC Rotterdam


Codeboek heup en knie

Binnen het ARGON consortium wordt op dit moment de ARGON-OPTIMA studie uitgevoerd. Prospectieve studies uit verschillende centra bij patiënten die een primaire THA/TKA hebben ondergaan, worden samengevoegd om meer evidence te genereren rondom het vraagstuk van optimale timing van THA/TKA. Wat daarbij opviel was de enorme variatie in hoe dezelfde informatie werd gecodeerd, zoals bijvoorbeeld geslacht. Hier is winst te behalen om het samenvoegen van databases uit verschillende centra in de toekomst te vergemakkelijken. Daarom is een NOV codeboek gemaakt, in samenwerking met de LROI en de WOW. Dit codeboek geeft niet zozeer aan welke informatie er verzameld moet worden, maar wel hoe de informatie gecodeerd moet worden als deze wordt verzameld. Het NOV bestuur beveelt dit codeboek daarom van harte bij u aan.

Om het codeboek te downloaden, klik hier.