BvO-studie

Inleiding BvO-studie

Mediale gonartrose is een veel voorkomend probleem. Voor een vitale patiënt met geïsoleerde mediale gonartrose is de valgiserende tibiakoposteotomie een goede behandeling om een gewrichtsvervanging uit te stellen of te voorkomen. Ook van de valgiserende kniebrace is bekend dat deze verbetering geeft van de gewrichtsklachten. Nooit eerder is het verschil in uitkomstmaten tussen deze twee behandelingen onderzocht. De afdeling orthopaedie van het Erasmus MC Rotterdam coördineert de ‘Brace Versus Osteotomie’ (BvO) studie in het kader van het onderzoekprogramma ‘Optimale timing voor orthopedische chirurgie bij artrose’ van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Doel van de studie

De 'Brace versus Osteotomie' (BvO) studie is een multicenter randomized controlled trial met als doel het verschil in uitkomstmaten tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakoposteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) te onderzoeken.

Onderzoekspopulatie

124 patiënten met mediale gonartrose en een varus beenas.

Studie-opzet

In deze multicenter 'randomized controlled trial' wordt onderzoek gedaan naar het effect van een valgiserende brace in vergelijking met een tibiakoposteotomie bij patiënten met mediale gonartrose en een varus beenas. De primaire uitkomstmaat is het verschil in kniepijnverandering tussen beide behandelingen na 1 jaar. Daarnaast wordt gekeken naar andere patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROM's), medicatiegebruik en de kosteneffectiviteit. Patiënten worden 2 jaar gevolg. Gedurende deze 2 jaar wordt de patiënten gevraagd zesmaal een online vragenlijst in te vullen. Ook zal voor aanvang van de behandeling en na 1 jaar, een MRI en DEXA-scan van de knie vervaardigd worden om te kijken naar verschil in structurele eigenschappen van het kraakbeen en het subchondrale bot door de behandeling.

Deelnemende klinieken
 • Erasmus MC Rotterdam
 • Sint Maartenskliniek Woerden
 • Martini Ziekenhuis Groningen
 • Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • UMCG Groningen

 

Wij zoeken nog steeds klinieken voor onze studie! Heeft u interesse neem dan contact op via BvO@erasmusmc.nl

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Leeftijd 18-65 jaar
 • Pijn mediale gewrichtsspleet knie 
 • ≥ 3 maanden klachten
 • NRS ≥ 3
 • Mediaal Kellgren and Lawrence (K&L) graad I -III
 • Lateraal K&L  ≤ I
 • Varus beenas op lange beenopname ( ≤ 14°)

Exclusiecriteria

 • Lateraal K&L  ≥ II
 • Graad III collaterale laxiteit
 • Laterale meniscectomie
 • Flexie knie < 100°
 • Flexiecontractuur knie > 10°
 • Fractuur of eerdere operatie aan ipsilaterale onderbeen
 • Reumatoïde artritis
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse taal 
Projectgroep

Erasmus MC Rotterdam
Drs. M.V. van Outeren, arts-onderzoeker 
Drs. J. Verschueren, arts-onderzoeker 
Dr. M. Reijman, onderzoekscoördinator 
Dr. E. Oei, radioloog 
Prof. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen 
Prof. dr. J.A.N. Verhaar, hoogleraar orthopaedie

Sint Maartenskliniek Woerden
Dr. R.J. van Heerwaarden, orthopaedisch chirurg

Martini Ziekenhuis Groningen
Dr. R.W. Brouwer, orthopaedisch chirurg

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopaedisch chirurg

UMCG Groningen
Prof. dr. S.K. Bulstra, hoogleraar orthopaedie 

Contact

Bezoekadres

's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam

 

T: 010-7034070 of 010-7035106

F: 010-7031002

E: BvO@erasmusmc.nl

 

Postadres

Kamer Hs-104, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Publicaties