Organisatie

ARGON is vanuit de NOV opgestart waarbij drie academische centra het voortouw hebben gehad. Momenteel staat ARGON onder het voorzitterschap van Prof. Dr. S. Bierma-Zeinstra, hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen.  Hoewel ARGON is begonnen met een beperkte stuurgroep is het streven alle centra te betrekken bij toekomstige programma’s en projecten die gezamenlijk klinisch artrose onderzoek willen doen. Voor verdere informatie, vragen en/of ideeën neem contact met argon@orthopeden.org