Wat is ARGON

Het Artrose Research Groep Orthopedie Nederland (ARGON) is een consortium voor klinische studies op het gebied van artrose vanuit de Nederlandse Orthopedische Vereniging.  Het betreft een samenwerkingsorgaan voor zowel academische als perifere klinieken die gezamenlijk projecten initiëren, aanvragen en uitvoeren.  Dankzij het samenbrengen van klinische en methodologische experts vanuit diverse klinieken wordt het delen van kennis en het opstellen van onderzoeksvragen en designs geoptimaliseerd.


Doel

De samenwerking binnen een groot aantal klinieken beoogt het aanvragen en uitvoeren van meer omvangrijke en krachtige studies. Daarnaast kunnen overkoepelende vraagstellingen worden uitgezet (programma’s) met daaronder een aantal deelprojecten. Het doel is om een breed draagvlak te creëren om belangrijke vraagstellingen op het gebied van artrose te beantwoorden . 


Voordelen

Door het samen kunnen uitvoeren van grote studies kan er sneller en betrouwbaarder evidence worden aangedragen voor richtlijnen. Zo kunnen we als betrekkelijk klein land een innovatieve voorloper zijn op het gebied van klinisch artrose onderzoek.